FANDOM


XM1014 là một khẩu Shotgun cơ bản trong CF Legends

Tổng quan

XM1014 là khẩu shotgun bán tự động, bắn nhanh hơn 1 số khẩu shotgun phổ biến, tuy nhiên uy lực của nó lại không cao và lượng đạn bắn ra mỗi lần khá ít. Khẩu này thích hợp dùng ở các bản đồ nhỏ, hỗ trợ tốt trong chế độ Đặt bom.

Ưu điểm

  • Ít giật
  • Bắn nhanh

Nhược điểm

  • Ít đạn
  • Nạp đạn lâu

Bảng chỉ số

Uy lực 42 Dễ mang 41
Chính xác 16 Ổn định 40
Tốc độ 8 Thay đạn 35
Xuyên thấu 58 Cơ số đạn 7/35

Các phiên bản

Thư viện

Video

CrossFire Legends XM1014

CrossFire Legends XM1014