FANDOM


VienNghienCuu
Viện nghiên cứu là một map đấu Ghost kinh điển, hỗ trợ 8 tới 16 người chơi.

Mô tả

GR có nhiệm vụ bảo vệ hai phòng nghiên cứu trong viện trước sự tấn công của lực lượng Ghost do BL gửi tới. Ghost bắt đầu ở điểm tập kết trên tầng 2 và có thể tấn công site A bằng cách nhảy xuống hành lang tầng 1 hoặc dùng ống thông gió tiếp cận (Tuy nhiên rất dễ ăn lựu đạn). Site B có thể tiếp cận qua GR spawn hoặc đường cống ngầm bên dưới, cùng với một ống thông gió thứ 3 có đường thông tới GR spawn.

Thư viện

CrossFire Legend SĂN GHOST MÁU LỬA CÙNG TONY CROSSFIRE

CrossFire Legend SĂN GHOST MÁU LỬA CÙNG TONY CROSSFIRE

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.