FANDOM


CROSS BOW-TRANSFORMER
Vũ khí phụ là dòng vũ khí bổ trợ trong CF Legends, được trang bị cùng vũ khí chính và cận chiến trong kho đồ của game thủ. Dòng vũ khí phụ phổ biến nhất là Súng lục, bên cạnh một số trang bị chuyên biệt khác như cung, nỏ, blunderbuss...

Danh sách vũ khí phụ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.