FANDOM


RPG 1ST
Vũ khí đặc biệt là các trang bị vũ khí chuyên dụng dùng trong từng chế độ riêng biệt của CF Legends. Một số chúng không thể sở hữu được và sẽ được trang bị tự động cho game thủ khi tham gia các room đấu phù hợp.

Tùy theo từng loại mà vũ khí đặc biệt có những điểm mạnh - yếu khác nhau.

Danh sách vũ khí đặc biệt

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.