FANDOM


Uzi là một khẩu tiểu liên cơ bản trong CF Legends

Tổng quan

SMG với ngoại hình nhỏ gọn và xả đạn cực nhanh, tuy nhiên hỏa lực của nó khá yếu và thời gian rút súng / thay đạn hơi lâu.

Ưu điểm

Sẽ cập nhật sớm

Nhược điểm

Sẽ cập nhật sớm

Bảng chỉ số

Uy lực  ? Dễ mang  ?
Chính xác  ? Ổn định  ?
Tốc độ  ? Thay đạn  ?
Xuyên thấu  ? Cơ số đạn 32/64

Thư viện

Video

Sẽ cập nhật sớm