FANDOM


Main

Đây là mục Trợ giúp dành cho các bạn mới làm quen với CF Legends Wiki

Thao tác chính

  • Bạn có thể đăng ký acc Wikia tại đây
  • Để tạo một trang mới, hãy dùng hộp Tạo trang ở Trang chủ, điền tên trang rồi nhấn Create
  • Để thêm nội dung vào trang công khai (không bị khóa), dùng nút Edit ở góc trên bên phải trang. Nếu chỉ muốn bổ sung hình ảnh, bạn có thể dùng nút Thêm hình vào thư viện trong mục Thư viện tương đương

Bản quyền

  • Toàn bộ hình ảnh, video clip sử dụng trên CF Legends Wiki là sản phẩm được bảo vệ bản quyền của SmileGate và Tencent, sử dụng trên tinh thần tôn trọng luật Fair Use. Những thông tin chia sẻ do người dùng đăng lên được tự động xem là thông tin trên tên miền mở và có thể được tái sử dụng thoải mái.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.