FANDOM


Tramphatsong
Trạm phát sóng là một map Đặt bom trong CF Legends.

Chế độ hỗ trợ

  • Đặt bom

Mô tả

Đây là biến thể của map Bão sa mạc, đã được thay đổi kết cấu nhưng vẫn giữ các đường nét quen thuộc. BL có thể tấn công bomsite A (phía phải) bằng cách chiếm hành lang phía ngoài hoặc tập kích cầu tại long A (Chú ý phía dưới hoặc lỗ nhỏ dẫn ra A từ căn cứ GR). Tấn công bomsite B có phần khó hơn vì sẽ phải giao tranh trong nhà B (rất dễ dính bom) hoặc đột kích cửa lớn dẫn vào căn cứ GR, tuy nhiên với chiến thuật tốt, các thành viên BL có thể rush B và để lại 1-2 thành viên đi quấy rối bên bomsite A phân tán lực lượng GR.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.