FANDOM


TramPhongGian
Trạm Không Gian là một map đấu Zombie trong CF Legends, tối đa 10 người cùng chơi

Mô tả

Đây là phiên bản sao y 1:1 của Trụ Sét trên Đột Kích với cấu trúc quen thuộc với một trụ ở giữa, các thảm nhảy ở 3 khu vực xung quanh và 2 lối dẫn lên tầng cao cho phép chiến binh phòng thủ hiệu quả hơn.

Thư viện

Đang cập nhật
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.