FANDOM


Towerdefense
Tower Defense (Bảo vệ trung tâm) là một chế độ Khiêu chiến trong CF Legends, tối đa 2 người cùng chơi.

Mô tả

Người chơi có nhiệm vụ bảo vệ khu Căn Cứ Biển Đen khỏi sự tấn công của zombie bằng cách đặt trụ, nâng cấp trụ phòng thủ, mở các trụ súng trung lập và sử dụng hỏa lực của chính mình để tiêu diệt zombie trước khi chúng xâm nhập căn cứ. Chế độ này cũng có hệ thống level như Phó bản Zombie nhưng bạn không thể tăng cấp thông qua việc tiêu diệt Zombie mà chỉ có thể mua cấp độ qua Cửa hàng.

Nghiên cứu

Game thủ có thể nhận được điểm Khoa kĩ và các thẻ nghiên cứu trụ để nâng cấp và mở khóa các loại trụ mới. Mỗi loại trụ yêu cầu điểm khoa kĩ, GP và thẻ nghiên cứu khác nhau, và sau khi chọn Nghiên cứu sẽ cần thời gian nhất định để hoàn thành (Có thể dùng KC để hoàn thành ngay).

Bản đồ hỗ trợ

  • Căn cứ biển Đen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.