FANDOM


Tiendonbiengioi
Tiền đồn biên giới là một map Đấu đội trong CF Legends.

Chế độ hỗ trợ

  • Đấu đội
  • Đấu máy

Mô tả

Cuộc chiến diễn ra tại một cứ điểm canh phòng biên giới giữa BL và GR - căn cứ 2 phe chỉ cách nhau một bức tường mỏng được nối kết bởi 2 tòa nhà có cửa sổ dẫn ra mái trên của biên giới. Người chơi có thể tấn công trực tiếp bằng lỗ thông giữa 2 biên giới hoặc sử dụng 2 tòa nhà để đột kích hai bên cánh. Phía trên mái biên giới rất phù hợp để quan sát địa thế team địch, có thể leo trực tiếp bằng ván nghiêng bên ngoài hoặc trèo ra từ cửa sổ một trong 2 tòa nhà hai bên (Lên tầng 2 bằng thang gỗ bên trong).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.