FANDOM


Thompson-Infernal Dragon là một phiên bản của súng tiểu liên Thompson trong CF Legends

Tổng quan

Phiên bản VIP đầu tiên của Thompson được chạm trổ skin đặc biệt với rồng quấn quanh. Băng đạn lớn tới 70 viên cùng nhiều quyền lợi VIP hấp dẫn

Ưu điểm

 • Nhiều đạn, sấy nhanh
 • Độ chuẩn tương đối, thay đạn khá

Nhược điểm

 • Hỏa lực chỉ ở mức trung bình
 • Không hiệu quả ở tầm xa

Bảng chỉ số

Uy lực 41 Dễ mang 51
Chính xác 31 Ổn định 69
Tốc độ 27 Thay đạn 37
Xuyên thấu 62 Cơ số đạn 70/140

Hiệu ứng VIP

 • Tăng đạn súng SMG
 • Điểm khiêu chiến +50%
 • Hiệu ứng mới
 • PVE điểm +20%
 • Cùng phòng GP +20%
 • Tăng sát thương PVE
 • EXP tăng 150%
 • Phòng
 • Cùng phòng EXP +30%

Thư viện

Video

Sẽ cập nhật sớm