FANDOM


Thompson-Ice Dragon là một phiên bản của súng tiểu liên Thompson trong CF Legends

Tổng quan

Phiên bản VIP đặc biệt với skin rồng băng giá và gắn thêm ống phóng lựu vào tay cầm phía trước. Băng đạn lớn tới 80 viên và các thông số được cải thiện đáng kể so với bản gốc.

Ưu điểm

  • Skin đẹp, nâng cấp toàn diện so với Thompson Infernal Dragon
  • Trang bị phóng lựu băng, dùng được trong mọi chế độ

Nhược điểm

  • Khó sở hữu

Bảng chỉ số

Uy lực 42 Dễ mang 51
Chính xác 32 Ổn định 71
Tốc độ 27 Thay đạn 38
Xuyên thấu 62 Cơ số đạn 80/160

Thư viện

Video

CrossFire Legend THOMPSON BĂNG RỒNG VÀNG THỨC TỈNH

CrossFire Legend THOMPSON BĂNG RỒNG VÀNG THỨC TỈNH