FANDOM


Thitranhoang
Thị Trấn Hoang là map đối xứng khá rộng lớn và có địa hình phức tạp.

Chế độ hỗ trợ

  • Đấu đội
  • VS

Mô tả

Địa hình chiến đấu của 2 phe trong map này là như nhau - map có 2 con đường ở 2 bên trái phải, người chơi tinh tế sẽ phát hiện tòa nhà ở giữa chính là 2 điểm đối xứng chia đôi map này. Như vậy sẽ công bằng cho cả 2 bên. Map này bên phải có 3 cây cầu, sẽ có lợi cho nguời chơi dùng súng sniper, bên còn lại là 2 hành lang, chỗ này rất thích hợp cho sniper đấu súng với nhau.

Ở con đường chiến đấu phía bên trái, hãy cố gắng đi lên lầu 2, từ trên bắn xuống rất có lợi, ở trên cầu cũng khó bị lựu đạn ném chết. Cho dù là phe Global Risk hay Black List thì cũng phải giành lấy vị trí trên cầu mới là chiến thuật đúng đắn! Bắn tỉa bên con đường bên phải, dùng súng sniper sẽ dễ giết địch hơn.

Trong map này có 2 hành lang, tòa nhà có 2 tầng, đều là những vị trí có thể quỳ dùng sniper bắn địch, nhưng trong bản mobile người chơi nên dùng SMG vì súng này linh hoạt trong việc đổi vị trí bắn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.