FANDOM


ThanhTitan
Thành Titan là một chế độ Khiêu chiến trong CF Legends, tối đa 4 người cùng chơi.

Mô tả

Người chơi sẽ được trực thăng đưa đến Thành Titan để dọn dẹp zombie và tiêu diệt trùm cuối Titan (Tương tự trong Chiến dịch 1-8). Có tất cả 9 round đấu với độ khó tăng dần, tiêu diệt hết zombie từng round để sang ải kế tiếp. Sẽ có 2 ải thưởng ở mọi độ khó và một boss phụ (Sandman) ở cấp độ Siêu trở lên.

Danh sách trùm

  • Titan (Mọi cấp độ)
  • Sandman (Cấp độ Siêu trở lên)
  • Giant Titan (Cấp độ Siêu trở lên)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.