FANDOM


ThanhBauTroiCuc
Thành Bầu Trời (Cực) là một map đấu Parkour trong CF Legends, tối đa 16 người cùng chơi

Mô tả

Đây là phần tiếp theo của map Thành Bầu Trời với độ khó được nâng cao đáng kể, các vị trí nhảy yêu cầu người chơi thao tác chuẩn xác hơn và phải tránh né cưa máy, ống phụt lửa trên đường thật chính xác nếu không có thể sẽ phải đi lại một đoạn khá dài.

Thư viện

Đang cập nhật
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.