FANDOM


ThanhBauTroi
Thành Bầu Trời là một map Parkour trong CF Legends, tối đa 16 người cùng chơi

Mô tả

Ra mắt vào dịp lễ Giáng sinh 2016, Thành Bầu Trời, như tên gọi của nó, là một ngôi thành neo giữa trời xanh lúc ban mai với nhiều áng mây vây quanh. Map này có độ khó tương đương với Không gian ảo nhưng nhiều cạm bẫy hơn với các ống phụt lửa và chông bẫy, cùng một số vị trí thử thách như ván gỗ di chuyển, bánh xe đá quay...

Sau khi hoàn thành map đấu này, game thủ có thể tiếp tục với map Thành Bầu Trời (Cực), là phiên bản khó hơn của Thành Bầu Trời

Thư viện

CF Mobile CF Legends Trải Nghiệm Map Parkour Mới - Thành Bầu Trời √

CF Mobile CF Legends Trải Nghiệm Map Parkour Mới - Thành Bầu Trời √

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.