FANDOM

Shirunai

biệt danh Bui Trong Hieu

  • Tôi sống tại Viet Nam
  • Tôi sinh ngày tháng 3 27
  • Nghề nghiệp của tôi là Media Staff
  • Tôi là Male
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này