FANDOM


Tauchohang
Tàu chở hàng là một map Đấu đội kinh điển trong CF Legends.

Chế độ hỗ trợ

  • Đấu đội
  • Đấu máy
  • Loạn đấu Vũ khí
  • Headshot
  • Big Head

Mô tả

Map đấu này là một con tàu lớn với BL và GR hồi sinh ở hai đầu tàu. Tại điểm spawn, các xạ thủ có thể tiến thẳng ra ngoài giao chiến, sử dụng các công ten nơ và thùng gỗ để núp bắn, hoặc dùng lối phụ bên phải để chọc thẳng sang căn cứ địch. Khác với bản trên PC, bạn không thể nhảy lên nóc cao thùng hàng qua lối phụ được.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.