FANDOM


Steyr TMP là một khẩu tiểu liên cơ bản trong CF Legends

Tổng quan

TMP có ngoại hình nhỏ gọn nhưng xả đạn cực nhanh với độ chuẩn xác tương đối ở cự ly gần và trung. Súng có hỏa lực ở mức trung bình nhưng tốc độ rút súng và thay đạn rất nhanh.

Ưu điểm

  • Xả đạn nhanh, chuẩn xác cao
  • Rút súng / thay đạn nhanh

Nhược điểm

  • Hỏa lực yếu ở tầm xa
  • Nhanh hết đạn

Bảng chỉ số

Uy lực  ? Dễ mang  ?
Chính xác  ? Ổn định  ?
Tốc độ  ? Thay đạn  ?
Xuyên thấu  ? Cơ số đạn 30/60

Các phiên bản

Thư viện

Video

Sẽ cập nhật sớm