FANDOM


AWM-B
Sniper là vũ khí bắn tỉa trong CF Legends dành cho các xạ thủ thích chiến đấu tầm xa, lấy sự chuẩn xác và hỏa lực bù cho tốc độ bắn. Sniper có 2 loại, Bolt-Action (lên đạn sau mỗi lần bắn) và Bán tự động - Bolt Action có hỏa lực mạnh, ống ngắm cao nhưng hạn chế về tốc độ bắn giữa mỗi viên. Sniper bán tự động lợi thế khả năng nhả đạn cao nhưng thường có ống ngắm không cao và hỏa lực kém hơn.

Danh sách các loại Sniper

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.