FANDOM


Sinhtu
Sinh tử là một chế độ chơi PvP trong CF Legends, hỗ trợ cùng lúc 10 người chơi

Mô tả

Giống với Đấu đội, người chơi sẽ tham gia một trong 2 phe BL và GR, tuy nhiên chế độ này chơi theo hiệp và không có hồi sinh - khi bị tiêu diệt, người chơi sẽ vào hàng đợi và chỉ được chơi tiếp vào hiệp đấu sau. Giới hạn 5 hiệp / trận đấu.

Bản đồ hỗ trợ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.