FANDOM


XM1014
Shotgun là một dòng vũ khí trong CF Legends thích hợp với các game thủ thích chiến đấu tầm gần, chạy-bắn, luồn lách và gây bất ngờ cho đối thủ. Shotgun có hỏa lực gần như tuyệt đối ở tầm gần nhưng không hiệu quả ở tầm trung và xa do đạn ghém tỏa rộng khiến uy lực bị giảm sút. Một số dòng shotgun phải nạp đạn từng viên một, mất rất nhiều thời gian để hồi đạn nhưng có thể vừa nạp đạn vừa bắn để bù trừ phần nào cho khuyết điểm này.

Danh sách Shotgun

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.