FANDOMSWAT là một nhân vật cơ bản trong CF Legends

Tổng quan

Đây là nhân vật mặc định mà người chơi nhận được khi mới bắt đầu game. Nhóm SWAT (Special Weapons and Tactics Unit) được thành lập vào đầu những năm 1960 và cho đến nay vẫn là 1 trong những đơn vị phòng chống tội phạm hàng đầu thế giới.

Thư viện

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.