FANDOM


MP5
SMG (Submachine Gun) là một dòng vũ khí gọn nhẹ, cơ động dành cho các xạ thủ thích càn lướt, đánh úp đối thủ. SMG có tốc độ xả đạn nhanh, độ chính xác cao và trọng lượng nhẹ, đổi lại hỏa lực của chúng thường không bằng các dòng Rifle hay Shotgun. Một số SMG chuyên dụng được trang bị đạn JHP khiến kẻ địch bị chậm lại khi dính đạn, hữu dụng để ngăn đối thủ chạy trốn.

Danh sách SMG

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.