SCAR Light là một khẩu súng trường cơ bản trong CF Legends

Tổng quan

Sẽ cập nhật sớm

Ưu điểm

Sẽ cập nhật sớm

Nhược điểm

Sẽ cập nhật sớm

Bảng chỉ số

Uy lực ? Dễ mang ?
Chính xác ? Ổn định ?
Tốc độ ? Thay đạn ?
Xuyên thấu ? Cơ số đạn 30/60

Các phiên bản

Thư viện

Video

Sẽ cập nhật sớm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.