FANDOM


D.E
Súng lục là dòng vũ khí phụ phổ biến trong CF Legends (bên cạnh các loại cung tên). Thường súng lục hạn chế về băng đạn, hỏa lực và tốc độ bắn so với các dòng súng chính nhưng chúng rất đắc lực với vai trò vũ khí hỗ trợ khi súng chính của bạn hết đạn hoặc với các tay súng tỉa cần đối phó trong khoảng cách gần với kẻ địch. Các dòng súng lục thường có 2 kiểu: Nhiều đạn, bắn nhanh và chính xác nhưng hỏa lực kém và ít đạn, bắn chậm và giật cao hơn nhưng có hỏa lực tốt.

Danh sách súng lục