FANDOM


Raging Bull là một khẩu súng lục cơ bản trong CF Legends

Tổng quan

Raging Bull là súng côn xoay của Brazil với cỡ đạn .454 Casull khiến nó đạt hỏa lực gần như tuyệt đối ở tầm gần và trung. Khẩu súng này là nỗi khiếp sợ cho tất cả người chơi trên chiến trường súng lục bởi khả năng 1-hit kill của nó cực kì cao, và các xạ thủ chuyên Headshot sẽ hài lòng với Raging Bull với khả năng xuyên giáp đầu của nó. Nhược điểm của súng là bắn chậm, giật cao và ổ đạn 5 viên hơi bé.

Ưu điểm

  • Hỏa lực cực mạnh, xuyên thấu tốt
  • Độ chính xác cao

Nhược điểm

  • Tốc độ bắn hơi chậm, giật lớn
  • Rút súng / thay đạn chỉ ở mức trung bình

Bảng chỉ số

Uy lực 46 Dễ mang 47
Chính xác 0 Ổn định 52
Tốc độ 0 Thay đạn 26
Xuyên thấu 58 Cơ số đạn 5/20

Thư viện

Video

Sẽ cập nhật sớm