PheTichCo.jpg

Phế tích cổ là một map Đào tẩu trong CF Legends, tối đa 10 người cùng chơi

Mô tả

BL vừa đột nhập một khu phế tích cổ và lấy cắp một bảo vật quan trọng, và GR là lực lượng chốt chặn cuối cùng để ngăn chặn vụ trộm này - hãy canh giữ cửa phế tích thật cẩn thận và đừng để BL trốn thoát.

Map đấu này có 3 cửa thông giữa khu phế tích và căn cứ GR mà BL cần dùng vũ khí phá hủy để tạo đường xâm nhập. Cổng đào tẩu nằm chính giữa căn cứ GR và có thể tiếp cận bằng 2 lối trái/phải cũng như nhảy qua cửa sổ ở chính giữa. Có một cửa sổ nhìn ra sân GR ở tầng 2 mà BL có thể sử dụng để bắn hỗ trợ đồng đội, nhưng hãy cẩn thận vì vị trí này rất dễ bị đánh úp.

Thư viện

Đang cập nhật
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.