FANDOM


Phobanzombie
Phó bản Zombie là một chế độ chơi Khiêu chiến, tối đa 4 người chơi cùng lúc

Mô tả

Đây là chế độ đi cảnh kinh điển, yêu cầu người chơi phải vượt ải và tiêu diệt Zombie trong từng khu vực trước khi đối đầu với trùm cuối của map. Trong quá trình vượt ải, người chơi sẽ lên level, tăng HP tối đa và sức tấn công và nhận được tiền để mua đạn dược, mua vũ khí và lên cấp tại các điểm đặt cửa hàng đặc biệt.

Phó bản Zombie có 3 cấp độ: Thường, Khó và Siêu, số ải cần vượt sẽ thay đổi tùy theo từng cấp độ.

Danh sách trùm

  • Phoenix
  • Giant Predator
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.