FANDOM


ParkourMode
Parkour là một chế độ giải trí trong CF Legends, tối đa 16 người cùng chơi

Tổng quan

Chế độ này cho phép game thủ đua tài nhảy nhót, di chuyển trên địa hình khó qua từng ải với độ khó tăng dần, kết thúc ở ải số 10 (nhận thưởng chính) và ải số 11 (nhận thưởng phụ). Tất cả người chơi trang bị cận chiến và sẽ vượt ải bằng cách di chuyển, nhảy qua các chướng ngại như dốc hẹp, xà đơn, đệm nhún... đồng thời cũng phải phòng tránh các bẫy như cưa máy, phun lửa... để qua ải an toàn.

Màn chơi chia làm nhiều ải và có nhiều điểm tập kết, khi đến nơi thì tiến trình của game thủ sẽ được lưu lại và sẽ được hồi sinh tại đây khi bị hạ. Khi vượt ải thành công, phần trăm hoàn thành sẽ tăng lên và khi đạt 100%, game thủ có thể mở hộp quà nhận thưởng. Ở các map Parkour, khi hoàn thành mốc 10 xong game thủ có thể đi tìm tiếp ải ẩn thứ 11 để nhận thêm phần thưởng. Tối đa mỗi ngày có thể nhận thưởng 3 lần ở mỗi map Parkour.

Bản đồ hỗ trợ

Thư viện

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.