FANDOM


Class
Nhân vật là hình tượng chính của game thủ khi tham gia CF Legends. Khi mới tạo account, các bạn sẽ nhận được nhân vật SWAT vĩnh viễn - các nhân vật còn lại có thể sở hữu bằng cách mua trong Cửa hàng hoặc đạt được trong Hộp Quà.

Danh sách nhân vật

  • SWAT
  • FA
  • OMOH
  • FOX
  • Blade
  • AOI

Danh sách nhân vật Zombie

  • Crazy Baby
  • Hulk Zombie
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.