FANDOM


(Danh sách nhân vật Zombie)
(Danh sách nhân vật)
Dòng 1: Dòng 1:
 
[[Tập tin:Class.png|thumb]]'''Nhân vật''' là hình tượng chính của game thủ khi tham gia CF Legends. Khi mới tạo account, các bạn sẽ nhận được nhân vật SWAT vĩnh viễn - các nhân vật còn lại có thể sở hữu bằng cách mua trong Cửa hàng hoặc đạt được trong Hộp Quà.
 
[[Tập tin:Class.png|thumb]]'''Nhân vật''' là hình tượng chính của game thủ khi tham gia CF Legends. Khi mới tạo account, các bạn sẽ nhận được nhân vật SWAT vĩnh viễn - các nhân vật còn lại có thể sở hữu bằng cách mua trong Cửa hàng hoặc đạt được trong Hộp Quà.
 
==Danh sách nhân vật==
 
==Danh sách nhân vật==
*SWAT
+
*[[SWAT]]
*FA
+
*[[FA]]
*OMOH
+
*[[OMOH]]
*FOX
+
*[[FOX]]
*Blade
+
*[[Blade]]
*AOI
+
*[[AOI]]
  +
*[[Rose]]
  +
*[[Ghost-W]]
  +
 
==Danh sách nhân vật Zombie==
 
==Danh sách nhân vật Zombie==
 
*[[Crazy Baby]]
 
*[[Crazy Baby]]

Phiên bản lúc 12:37, ngày 13 tháng 7 năm 2017

Class
Nhân vật là hình tượng chính của game thủ khi tham gia CF Legends. Khi mới tạo account, các bạn sẽ nhận được nhân vật SWAT vĩnh viễn - các nhân vật còn lại có thể sở hữu bằng cách mua trong Cửa hàng hoặc đạt được trong Hộp Quà.

Danh sách nhân vật

Danh sách nhân vật Zombie

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.