FANDOM


NhaMayVenBien
Nhà máy ven biển là một map chế độ Thủ Lĩnh trong CF Legends, tối đa 6 người cùng chơi.

Mô tả

Như tên gọi, bản đồ này nằm gọn trong một nhà máy sản xuất phương tiện chiến tranh nằm ven biển - có một chiếc xe tăng thiết giáp đã hoàn thành và Chiến binh phải hộ tống nó tới khu vực Gara ở cuối đường đi. Có hai chốt chặn, một yêu cầu Chiến binh phải mở khóa Barrier và một yêu cầu đặt thuốc nổ hủy diệt.

Thư viện

Đang cập nhật
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.