FANDOM


Main

Các bạn lưu ý một số nội quy cần biết trước khi chỉnh sửa trang trên CF Legends Wiki

Nội quy chung

  • CF Legends Wiki sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ chính. Không sử dụng các ngôn ngữ khác khi tạo trang.
  • Mọi thành viên đều có quyền chỉnh sửa các trang tin công khai (không khóa bảo vệ). Thông tin cần được đảm bảo là chính xác, nếu không các thành viên khác hoặc admin, mod có quyền sửa lại mà không cần báo trước.
  • Nghiêm cấm flame, gây war giữa các thành viên với nhau.
  • Nghiêm cấm sử dụng ngôn ngữ không lành mạnh, teen code... khi chỉnh sửa trang.

Hình ảnh, Video clip

  • Ảnh và clip up lên CF Legends Wikia sẽ trở thành nội dung công khai và có thể được tái sử dụng tùy ý. Nếu không muốn điều này thì bạn không nên đăng ảnh hay clip lên đây.
  • Chỉ chấp nhận ảnh screenshot chụp trực tiếp bằng công cụ của smartphone / máy tính bảng / giả lập. Ảnh chụp bằng camera điện thoại sẽ bị gỡ bỏ.
  • Hạn chế các ảnh ngoài CF Legends dù có liên quan như các buổi offline, giải đấu... trừ phi có trang liên quan sử dụng các hình ảnh này.
  • Hạn chế ảnh không liên quan tới CF sử dụng trong bình luận, blog...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.