FANDOM


MSG90-Beast là một phiên bản của súng tỉa MSG90 trong CF Legends

Tổng quan

VIP độc đáo chỉ có trên CF Legends với skin Beast và băng đạn nâng cấp. Đặc biệt trong chế độ AI, nó sử dụng đạn laze cho phép súng bắn liên thanh tốc độ cao mà không cần dùng ống ngắm, và có hiệu ứng sát thương mạnh lên boss.

Ưu điểm

 • Bắn nhanh, chính xác cao
 • Hiệu ứng đặc biệt trong chế độ AI

Nhược điểm

 • Giá cao tương đối so với các trang bị trong shop

Bảng chỉ số

Uy lực 79 Dễ mang 19
Chính xác 50 Ổn định 40
Tốc độ 0 Thay đạn 20
Xuyên thấu 86 Cơ số đạn 15/30

Các phiên bản

Hiệu ứng VIP

 • Tăng bình tĩnh PVE
 • Tăng xuyên thấu PVE
 • Tăng băng đạn PVE
 • EXP tăng 100%
 • Cùng phòng GP +20%
 • Tăng chính xác PVE
 • Tăng sát thương lên Boss
 • Thay đạn nhanh hơn
 • Cùng phòng EXP +30%

Thư viện

Video

Crossfire Legends - MSG90-Beast ☆

Crossfire Legends - MSG90-Beast ☆

Crossfire Legends - Phó bản Zombie (Thường) - Test MSG90-Beast

Crossfire Legends - Phó bản Zombie (Thường) - Test MSG90-Beast