FANDOM


M60
MG là dòng vũ khí hạng nặng chuyên dụng cho mục đích cố thủ mục tiêu trong CF Legends. Hầu hết MG có cơ số đạn lớn, tốc độ xả đạn cực nhanh và chính xác khá cao khi bắn từng viên một, nhưng độ giật khi sấy rất khó kiểm soát, nặng nề và thời gian thay đạn lâu đáng kể. Thường được sử dụng trong chế độ zombie hay Tower Defense khi người chơi không phải di chuyển quá nhiều để cố thủ mục tiêu.

Danh sách MG

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.