FANDOM


M37 Stakeout-Ghetto là một phiên bản của khẩu shotgun M37 Stakeout trong CF Legends

Tổng quan

Khẩu súng này được nâng cấp toàn diện so với bản gốc với 3 viên đạn cộng thêm mỗi băng và tăng đáng kể tốc độ nạp đạn. Nó có chế độ bắn đạn Slug cho phép kết liễu đối thủ ở tầm trung và xa một cách dễ dàng nhưng thời gian đổi đạn hơi lâu.

Ưu điểm

  • Băng đạn lớn, thay đạn nhanh hơn
  • Hỗ trợ đạn Slug để bắn tầm xa

Nhược điểm

  • Thời gian đổi đạn lâu
  • Tốc độ bắn chậm

Bảng chỉ số

Uy lực 49 Dễ mang 21
Chính xác 41 Ổn định 43
Tốc độ 5 Thay đạn 37
Xuyên thấu 62 Cơ số đạn 8/48

Thư viện

Video

Crossfire Legends - M37 Stakeout Ghetto

Crossfire Legends - M37 Stakeout Ghetto