FANDOM


Manhghep
Mảnh ghép là một loại trang bị trong CF Legends.

Tổng quan

Mảnh ghép bao gồm thông tin của nhiều vũ khí trong CF Legends - khi game thủ thu thập đủ 60 mảnh (100 với các vũ khí hiếm), các mảnh này có thể ghép thành vũ khí vĩnh viễn.

Hầu hết các loại vũ khí trong CF Legends đều có mảnh ghép, và một số trang bị cực hiếm chỉ có thể sở hữu được thông qua việc ghép mảnh linh kiện nhận được. Game không giới hạn số lượng mảnh ghép được chứa trong kho đồ nên các xạ thủ có thể tích bao nhiêu tùy ý và khi nào muốn đổi vũ khí vĩnh viễn chỉ cần ghép là xong.

Danh sách vũ khí có mảnh ghép

Cần 60 mảnh

Cần 100 mảnh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.