FANDOM


MeThanh
Mê Thành là map huấn luyện của chế độ Parkour, tối đa 16 người cùng chơi

Mô tả

Map đấu có thiết kế đơn giản với các thanh xà, bệ nhảy dễ tiếp cận, phù hợp cho những game thủ mới tập chơi.

Thư viện

Crossfire Legends - Mê Thành - Chế độ Parkour

Crossfire Legends - Mê Thành - Chế độ Parkour

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.