FANDOM


Loandau
Loạn đấu là một nhóm chế độ PvP trong mục Giải trí của CF Legends. Tối đa 10 người cùng chơi.

Khi hoàn thành 3 trận Loạn đấu (chế độ bất kì), game thủ có thể lật thẻ giống với thẻ trong chế độ Khiêu chiến. Bao gồm các trang bị và mảnh ghép hiếm.

Danh sách chế độ Loạn đấu

Bản đồ hỗ trợ

Đang cập nhật
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.