FANDOM


GRENADE
Lựu đạn là vũ khí ném trong CF Legends - tùy theo chức năng, chúng có thể phát nổ gây sát thương, tạo hiệu ứng choáng che mắt đối thủ hay tạo khói cản tầm nhìn trong một thời gian ngắn. Game thủ có thể đem theo 3 loại lựu đạn: Lựu nổ, lựu choáng và lựu khói, nhưng chỉ có thể sử dụng cả 3 loại trong chế độ Đặt Bom.

Danh sách lựu đạn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.