FANDOM


Langarigon
Làng Arigon là một map đấu Zombie trong CF Legends.

Chế độ hỗ trợ

  • Kẻ diệt Zombie
  • Đấng cứu thế

Mô tả

Map này có kết cấu giống hệt với phiên bản PC, ngoại trừ một số ván dốc được thêm vào để game thủ đỡ phải thao tác nhảy. Việc leo lên mái cao đã dễ dàng hơn nhờ bậc đá bổ sung để game thủ thao tác double jump dễ hơn. Tuy nhiên trong map này, Zombie có thể hồi sinh ở rất nhiều vị trí chứ không giới hạn Nhà kho và sảnh chính như phiên bản PC.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.