FANDOM


Kriss Super V-Tiger là một phiên bản của súng tiểu liên Kriss Super V trong CF Legends

Tổng quan

Bản nâng cấp của Kriss Super V với skin da hổ và băng đạn cộng thêm 10 viên.

Ưu điểm

Sẽ cập nhật sớm

Nhược điểm

Sẽ cập nhật sớm

Bảng chỉ số

Uy lực 40 Dễ mang 52
Chính xác 28 Ổn định 71
Tốc độ 25 Thay đạn 35
Xuyên thấu 61 Cơ số đạn 45/90

Thư viện

Video

Sẽ cập nhật sớm