FANDOM


Khunghiduong
Khu nghỉ dưỡng là một map đấu Zombie trong CF Legends.

Chế độ hỗ trợ

  • Kẻ diệt Zombie
  • Đấng cứu thế

Mô tả

Map này có thiết kế hoàn toàn giống với phiên bản PC, bao gồm các vị trí cầu trượt, lối dẫn lên mái, đài phun nước và ống trượt lớn. Sniper sẽ phát huy hiệu quả ở Khu nghỉ dưỡng nhờ tầm bắn rộng, nhưng tốt nhất nên đi cùng đồng đội để họ cover khi zombie tràn lên vị trí thủ của bạn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.