FANDOM


Khucho
Khu chợlà một map Đấu đội trong CF Legends.

Chế độ hỗ trợ

  • Đấu đội
  • Đấu máy

Mô tả

BL và GR sẽ giao chiến trong một khu chợ tại Chinatown với địa hình khá chật hẹp, nhiều thùng và công ten nơ để ẩn nấp. Có 2 đường ngách 2 bên (Phía trái có thể leo lên để nhảy sang nhà địch), các sniper cũng có thể mai phục ở đây để tiêu diệt đối phương đột kích sang.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.