FANDOM


KhongGianAo
Không gian ảo là một map Parkour, tối đa 16 người cùng chơi

Mô tả

Đây là một map Parkour có độ khó cao với nhiều xà hẹp, các bệ nhảy bố trí với khoảng cách ngắn yêu cầu căn tốc độ di chuyển cẩn thận, và một số vị trí có cưa máy, phun lửa khá khó chịu. Điểm độc đáo của map là khả năng "lật chiều", game thủ đi từ khu vực này sang khu vực khác và sẽ chơi map này theo chiều đảo ngược từ dưới lên.

Thư viện

Crossfire Legends - Không Gian Ảo - Chế độ Parkour

Crossfire Legends - Không Gian Ảo - Chế độ Parkour

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.