FANDOM


Khachsankiao
Khách sạn kì ảo là một map đấu Trốn tìm trong CF Legends, tối đa 10 người cùng chơi

Mô tả

Map đấu này bao gồm một khu nghỉ dưỡng nhỏ với khách sạn 2 tầng, có hành lang bên ngoài thông 2 tòa nhà với nhau. Bố trí đồ đạc và các ngách trốn đã trở nên tương đối phức tạp so với Shop kì ảo.

Thư viện

Sẽ cập nhật sớm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.