FANDOM


Jackhammer-Ultimate Gold là một phiên bản của khẩu shotgun Jackhammer trong CF Legends

Tổng quan

Bạc và vàng dường như là 2 chất liệu luôn đi chung với nhau khó có thể tách rời, có Jackhammer Silver thì làm sao mà không có Jackhammer Gold. Khẩu shotgun với thiết kế độc đáo này có 1 sự tăng cường nhẹ so với người anh em Silver về khoảng uy lực và độ chính xác.

Ưu điểm

  • Sát thương lớn đối với các mục tiêu tầm gần
  • Thay đạn nhanh

Nhược điểm

  • Ít đạn và giật hơn bản Silver

Bảng chỉ số

Uy lực 48 Dễ mang 41
Chính xác 22 Ổn định 43
Tốc độ 6 Thay đạn 38
Xuyên thấu 62 Cơ số đạn 10/20

Thư viện

Video

Sẽ cập nhật sớm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.