FANDOM


Jackhammer-Infection là một phiên bản của khẩu shotgun Jackhammer trong CF Legends

Tổng quan

Lại một phiên bản khác của shotgun tự động Jackhammer với màu skin Infection bắt mắt, thích hợp đối chọi với lũ quái zombie đông đảo trong chế độ AI

Ưu điểm

  • Tốc độ bắn nhanh
  • Sát thương trên mức trung bình

Nhược điểm

  • Thay đạn hơi lâu
  • Tầm chiến đấu ngắn

Bảng chỉ số

Uy lực 49 Dễ mang 41
Chính xác 20 Ổn định 44
Tốc độ 6 Thay đạn 38
Xuyên thấu 62 Cơ số đạn 12/36

Thư viện

Video

Crossfire Legends - Jackhammer Infection

Crossfire Legends - Jackhammer Infection