FANDOM


Jackhammer là một khẩu shotgun cơ bản trong CF Legends

Tổng quan

Jackhammer có băng đạn lớn 10 viên và tốc độ bắn liên thanh khá nhanh, tuy nhiên súng có hỏa lực chỉ ở mức trung bình, đạn tỏa lớn nên không hiệu quả ở tầm xa. Thời gian rút súng và thay đạn cũng khá lâu.

Ưu điểm

  • Xả đạn nhanh
  • Băng đạn lớn

Nhược điểm

  • Hỏa lực trung bình
  • Thay đạn hơi lâu

Bảng chỉ số

Uy lực 48 Dễ mang 38
Chính xác 20 Ổn định 43
Tốc độ 6 Thay đạn 38
Xuyên thấu 61 Cơ số đạn 10/20

Các phiên bản

Thư viện

Video

Sẽ cập nhật sớm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.